[D.C Style] CongNgheAZ

xF1 Styles [D.C Style] CongNgheAZ 1.0.1

No permission to buy (30.00$)
Style Demo Image
Demo
Sau nhiều ngày làm việc thì mình đã chính thức làm được style giống site CongNgheAZ.Com
:love:

1518458692279.png


Style này mình bỏ ra khá nhiều tâm huyết để chỉnh sửa sao cho giống với style gốc nhất, ngoài ra mình cũng thêm rất nhiều chức năng hay ho trong AdminCP
Vì mình thấy style gốc của anh Dev.xf có vài chỗ chưa Responsive và chưa tối ưu, nên mình đã sửa lại cho phù hợp.

Một vài hình ảnh

1518458716990.png

1518458723357.png

1518458730159.png

1518458736403.png

1518458744630.png

1518458752479.png

1518458763885.png

Khi mua style bạn sẽ được hỗ trợ cài đặt và update đầy đủ.
Author
datdaik000
Views
4
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from datdaik000