[D.C Style] Editorial Pro

xF1 Styles [D.C Style] Editorial Pro 1.0.0 Released

No permission to buy (25.00$)
Style Demo Image
Demo
Sau khi cài đặt style này, website xenForo của bạn sẽ giống hệt một site tin tức cực kì đẹp và chuyên nghiệp !
Bản Pro sẽ có thêm rất nhiều tính năng thú vị so với bản Lite.

Một vài ảnh demo

1518243443488.png

1518243456882.png

1518243464022.png

1518243470842.png

1518243482055.png


Sau khi mua các bạn sẽ được hỗ trợ cài đặt + Update đầy đủ.
Author
datdaik000
Views
5
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from datdaik000