M Live Channel - Code music auto get nhạc từ Zing MP3, Nhaccuatui, Nhac.vn,...

Other M Live Channel - Code music auto get nhạc từ Zing MP3, Nhaccuatui, Nhac.vn,... 1.0

No permission to download
Một code rất hay dành cho bạn nào muốn làm site nhạc. Có thể tự động get nhạc từ các site lớn như Zing MP3, Nhaccuatui hay Nhac.vn

Demo

1519192895226.png

Còn đây là video demo trang admin của code


1519193018221.png

Hướng dẫn cài đặt
 • Download về giải nén với pass xfv2.com
 • Mở file cấu hình theo đường dẫn includes/configurations.php

  PHP:
  define('SERVER_HOST',      'localhost');
  define('DATABASE_NAME',      'mlivechannel');
  define('DATABASE_USER',      'root');
  define('DATABASE_PASS',      '');
  define('DATABASE_FX',      'table_');
  define('APPFB_ID',    '765396036943117'); //ID APP FB
  define('GG_VR_API',    ''); //Xác minh quyền sở hữu trang web của bạn
  define('DOMAIN_ADMIN',  'http://localhost/mlivechannel/admint/');
 • Link đăng nhập: http://domain/admint
 • Thông tin đăng nhập
  Code:
  User: admin
  Pass: admin
  Pass 2: admin
Chúc các bạn thành công !
Author
Bixby
Downloads
3
Views
3
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Bixby