Tips Chỉnh Icon Size cho XenForo Resource Manager 2

  • Bạn không tìm được Add-on hay Style xenForo 1 trên hệ thống xFv2 hiện tại ?
    Đăng bài yêu cầu ngay !
  • Can't find your Add-on or Style on xFv2 ?
    Request now !

datdaik000

A boy learn to be a man
Staff member
7/2/18
64
82
18
Nam Định
dcforo.com
Ở xenForo 1 thì có add-on làm việc này rồi nhưng XF2 thì chưa có nên ta vẫn phải chỉnh trong code nhé.

Bước 1: Mở file Icon.php theo đường dẫn
Code:
public_html/src/addons/XFRM/Service/ResourceItem/Icon.php
Bước 2: Tìm đoạn này
PHP:
$targetSize = $this->app->container('avatarSizeMap')['m'];
Bước 3: Sửa lại như sau
PHP:
$targetSize = 300;
Với 300 là thông số Width và Height của icon.

Save lại là xong.
 

Members online

No members online now.

Latest resources