xF2 Hướng dẫn trực quan cách đặt quảng cáo trên xenForo 2

  • Bạn không tìm được Add-on hay Style xenForo 1 trên hệ thống xFv2 hiện tại ?
    Đăng bài yêu cầu ngay !
  • Can't find your Add-on or Style on xFv2 ?
    Request now !

kyniem

New Member
10/2/18
9
16
3
Trong XenForo 2, mặc định có 24 địa điểm quảng cáo được xác định trước.

1518281234361.png


Có 1 vị trí được xác định trong các template nhưng lại thiếu ở danh sách vị trí ( hình trên ). Tôi chắc chắn các bản releases tiếp theo xenForo sẽ fix lỗi này. Trong bài hướng dẫn, tôi đã thêm vào post_above. Đây là cách mỗi người trong số họ được đặt trong cách bố trí.

1. Header
1518281409050.png


2. Footer
1518281421933.png


3. Home Page or Forum Home
1518281431505.png


4. Forum Page
1518281443686.png


5. Thread Page
1518281454677.png


Lưu ý
post_above, post_above_content, post_below_content sẽ được thực thi và người ta có thể tùy chỉnh nó với hàm <xf:if></xf:if> để chỉ hiển thị quảng cáo sau bài viết đầu tiên.
6. Member Page
1518281583734.png


7. Member list page
1518281593096.png


Chúc các bạn thành công !
 
Reactions: secpol and tuna

tinhyeuon

Active User
17/3/18
5
1
0
32
hanoi
Haiz, thật là tiện lợi... giờ không phải suy nghĩ đau đầu với cả đi tìm kiếm xem chỗ nào là nhúng được quảng cáo...
Cảm ơn bài viết hay.
 

Members online

No members online now.

Latest resources