xF2 Làm nổi bật nút đăng ký cho xenForo 2

 • Bạn không tìm được Add-on hay Style xenForo 1 trên hệ thống xFv2 hiện tại ?
  Đăng bài yêu cầu ngay !
 • Can't find your Add-on or Style on xFv2 ?
  Request now !

datdaik000

A boy learn to be a man
Staff member
7/2/18
64
82
18
Nam Định
dcforo.com
Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để làm nút đăng ký nổi bật hơn, từ đó khách truy cập sẽ có xu hướng chú ý về nút này và site của bạn sẽ gia tăng lượng thành viên đáng kể.
Áp dụng cho xenForo 2 nhé ;)

Demo
image-gif.gif

Các bạn vào template extra.less và thêm code này vào
CSS:
/* PULSE ANIMATION by xFv2.com */
.xfv2-pulse {
  position: relative;
 box-shadow: 0 0 0 0 rgba(232, 76, 61, 0.7);
 cursor: pointer;
 -webkit-animation: pulse 1.25s infinite cubic-bezier(0.66, 0, 0, 1);
 -moz-animation: pulse 1.25s infinite cubic-bezier(0.66, 0, 0, 1);
 -ms-animation: pulse 1.25s infinite cubic-bezier(0.66, 0, 0, 1);
 animation: pulse 1.25s infinite cubic-bezier(0.66, 0, 0, 1);
}
.xfv2-pulse:hover {
 -webkit-animation: none;-moz-animation: none;-ms-animation: none;animation: none;
}

@-webkit-keyframes pulse {to {box-shadow: 0 0 0 45px rgba(232, 76, 61, 0);}}
@-moz-keyframes pulse {to {box-shadow: 0 0 0 45px rgba(232, 76, 61, 0);}}
@-ms-keyframes pulse {to {box-shadow: 0 0 0 45px rgba(232, 76, 61, 0);}}
@keyframes pulse {to {box-shadow: 0 0 0 45px rgba(232, 76, 61, 0);}}
/* END - PULSE ANIMATION by xFv2.com */
Sau đó vào template PAGE_CONTAINER và tìm đoạn
HTML:
<span class="p-navgroup-linkText">{{ phrase('register') }}</span>
Sửa lại thành
HTML:
<span class="p-navgroup-linkText"><span class="xfv2-pulse">{{ phrase('register') }}</span></span>
Done ! Chúc các bạn thành công.
 

Members online

No members online now.

Latest resources