xF1 Lấy ảnh đính kèm làm ảnh đại diện khi share lên Facebook cho xenForo 1

  • Bạn không tìm được Add-on hay Style xenForo 1 trên hệ thống xFv2 hiện tại ?
    Đăng bài yêu cầu ngay !
  • Can't find your Add-on or Style on xFv2 ?
    Request now !

datdaik000

A boy learn to be a man
Staff member
7/2/18
64
82
18
Nam Định
dcforo.com
Theo mặc định, khi bạn đăng bài viết lên Facebook, Xenforo sẽ lấy avatar của người viết hoặc logo của diễn đàn làm ảnh đại diện.Tuy nhiên, đôi khi bạn muốn ảnh đại diện phải thể hiện được nội dung của bài viết của mình. Chính vì vậy sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy ảnh đính kèm trong bài viết làm ảnh đại diện khi share/like bài viết lên Facebook.

B1: Mở template thread_view tìm đoạn sau:
Code:
<xen:container var="$head.openGraph"><xen:include template="open_graph_meta">
<xen:set var="$url">{xen:link 'canonical:threads', $thread}</xen:set>
<xen:set var="$title">{$thread.title}</xen:set>
<xen:set var="$avatar">{xen:helper avatar, $thread, m, 0, 1}</xen:set>
</xen:include></xen:container>
Thay bằng
Code:
<xen:comment>www.vnxf.vn - su dung anh dinh kem dau tien trong bai viet dau tien trong open_graph_meta </xen:comment>
<xen:if is="{$firstPost.attachments}">
<xen:foreach loop="$firstPost.attachments" value="$attachment" i="$i" count="$count">
<xen:if is="{$i} == 1 AND {$attachment.thumbnailUrl}">
<xen:set var="$ogThumb">{xen:helper fullurl, $attachment.thumbnailUrl, 1}</xen:set>
</xen:if>
</xen:foreach>
</xen:if>

<xen:container var="$head.openGraph"><xen:include template="open_graph_meta">
<xen:set var="$url">{xen:link 'canonical:threads', $thread}</xen:set>
<xen:set var="$title">{$thread.title}</xen:set>
<xen:set var="$avatar"><xen:if is="{$ogThumb}">{$ogThumb}<xen:else />{xen:helper avatar, $thread, m, 0, 1}</xen:if></xen:set>
</xen:include></xen:container>
B2: Mở template open_graph_meta thay toàn bộ nội dung bằng:
Code:
<xen:if is="{$xenOptions.facebookAppId} OR {$xenOptions.facebookAdmins}">
<meta property="og:site_name" content="{$xenOptions.boardTitle}" />
<xen:if is="{$avatar}"><meta property="og:image" content="{$avatar}" /></xen:if>
<xen:if is="!{$avatar}"><meta property="og:image" content="{xen:helper fullurl, @ogLogoPath, 1}" /></xen:if>
<meta property="og:type" content="article" />
<meta property="og:url" content="{xen:raw $url}" />
<meta property="og:title" content="{xen:raw $title}" />
<xen:if is="{$xenOptions.facebookAppId}"><meta property="fb:app_id" content="{$xenOptions.facebookAppId}" /></xen:if>
<xen:if is="{$xenOptions.facebookAdmins}"><meta property="fb:admins" content="{xen:helper implode, {$xenOptions.facebookAdmins}, ','}" /></xen:if>
</xen:if>
Sau khi hoàn thành các bạn có thể phải chờ 1-2 ngày để FB cập nhật cache. Tuy nhiên khi sử dụng debug tool ta có kết quả sau:

1518508354888.png

Chúc các bạn thành công !
 

Members online

No members online now.

Latest resources