xF2 Lỗi này là gì vậy các bác

  • Bạn không tìm được Add-on hay Style xenForo 1 trên hệ thống xFv2 hiện tại ?
    Đăng bài yêu cầu ngay !
  • Can't find your Add-on or Style on xFv2 ?
    Request now !

tuna

Active User
12/2/18
31
10
8
Méo hiểu sao số em nâng cấp lần nào cũng lỗi, ko lỗi này thì lỗi khác :(

Screenshot (677).png
 

tuna

Active User
12/2/18
31
10
8
giờ restore lại xen1 thì lại lỗi kết nối server rồi, móa =))
 

Members online

No members online now.

Latest resources